Hotline 1: 0933 19 71 76

Hotline 2: (08)3 929 6368

Nhẫn vàng đá quý Ruby 7 carat,vàng 18k

19,640,000 Đ

Đặt hàng

Xem chi tiết mẫu thiết kế

Nhẫn đá quý Ruby 5 carat vàng 18k

16,489,000 Đ

Đặt hàng

Xem chi tiết mẫu thiết kế

Nhẫn nam đá quý Ruby 5 carat vàng 18k

16,489,000 Đ

Đặt hàng

Xem chi tiết mẫu thiết kế

Nhẫn nam đá quý Ruby 7 carat vàng 18k

19,640,000 Đ

Đặt hàng

Xem chi tiết mẫu thiết kế

Nhẫn nam đá quý Ruby 5 carat vàng 18k

Giá liên hệ

Đặt hàng

Xem chi tiết mẫu thiết kế

Nhẫn vàng đá Ruby 1.5 carat tuổi mẹo

10,087,000 Đ

Đặt hàng

Xem chi tiết mẫu thiết kế

Nhẫn nam đá quý Ruby 15 carat ( 20 viên )

32,206,000 Đ

Đặt hàng

Xem chi tiết mẫu thiết kế

Nhẫn nam đá quý Ruby 3 carat vàng 18k

15,703,000 Đ

Đặt hàng

Xem chi tiết mẫu thiết kế

Nhẫn nam đá quý Ruby 1.5 carat vàng 18k

11,944,000 Đ

Đặt hàng

Xem chi tiết mẫu thiết kế

Nhẫn nam đá quý Ruby 4 carat đẳng cấp

15,581,000 Đ

Đặt hàng

Xem chi tiết mẫu thiết kế

Nhẫn nam đá quý Ruby hình rồng1.5 carat

11,664,000 Đ

Đặt hàng

Xem chi tiết mẫu thiết kế

Nhẫn nam đá quý Ruby 3 carat tuổi tỵ

15,043,000 Đ

Đặt hàng

Xem chi tiết mẫu thiết kế

Nhẫn đá quý Sapphire 4.5 carat vàng 18k

Giá liên hệ

Đặt hàng

Xem chi tiết mẫu thiết kế

Nhẫn đá quý Sapphire vàng 2 carat

Giá liên hệ

Đặt hàng

Xem chi tiết mẫu thiết kế

Nhẫn nam đá quý Sapphire 3 carat

26,383,000 Đ

Đặt hàng

Xem chi tiết mẫu thiết kế

Nhẫn nam đá quý Sapphire xanh chuối 5 carat

Giá liên hệ

Đặt hàng

Xem chi tiết mẫu thiết kế

Nhẫn nam đá quý Sapphire 3 carat long phụng

Giá liên hệ

Đặt hàng

Xem chi tiết mẫu thiết kế

Nhẫn nam đá quý Sapphire vàng 0.5 carat

15,890,000 Đ

Đặt hàng

Xem chi tiết mẫu thiết kế

Nhẫn nam đá quý Sapphire vàng 5 carat

41,761,000 Đ

Đặt hàng

Xem chi tiết mẫu thiết kế

Nhẫn nam đá quý Sapphire xanh chuối 5 carat

30,761,000 Đ

Đặt hàng

Xem chi tiết mẫu thiết kế

Nhẫn nam đá quý Sapphirre đen 16 carat

31,588,000 Đ

Đặt hàng

Xem chi tiết mẫu thiết kế

Nhẫn nam đá quý Sapphire xanh bích 18k

15,769,000 Đ

Đặt hàng

Xem chi tiết mẫu thiết kế

Nhẫn nam đá quý Sapphire vàng 3 carat

26,383,000 Đ

Đặt hàng

Xem chi tiết mẫu thiết kế

Nhẫn nam đá quý Sapphire xanh bích 1.5 carat

16,690,000 Đ

Đặt hàng

Xem chi tiết mẫu thiết kế

Vòng tay kim cương 0012

Giá liên hệ

Đặt hàng

Xem chi tiết mẫu thiết kế

Vòng tay kim cương 0011

Giá liên hệ

Đặt hàng

Xem chi tiết mẫu thiết kế

Vòng tay kim cương 0010

Giá liên hệ

Đặt hàng

Xem chi tiết mẫu thiết kế

Vòng tay kim cương 009

Giá liên hệ

Đặt hàng

Xem chi tiết mẫu thiết kế

Vòng tay kim cương 008

Giá liên hệ

Đặt hàng

Xem chi tiết mẫu thiết kế

Vòng tay kim cương 007

Giá liên hệ

Đặt hàng

Xem chi tiết mẫu thiết kế

Vòng tay kim cương 006

Giá liên hệ

Đặt hàng

Xem chi tiết mẫu thiết kế

Vòng tay kim cương 005

Giá liên hệ

Đặt hàng

Xem chi tiết mẫu thiết kế

Vòng tay kim cương 004

Giá liên hệ

Đặt hàng

Xem chi tiết mẫu thiết kế

Vòng tay kim cương 001

Giá liên hệ

Đặt hàng

Xem chi tiết mẫu thiết kế

Vòng tay kim cương 003

Giá liên hệ

Đặt hàng

Xem chi tiết mẫu thiết kế

Vòng tay kim cương 002

Giá liên hệ

Đặt hàng

Xem chi tiết mẫu thiết kế